Mobil surfhastighet i Sverige 2016

På sex år har hastigheten för mobilsurf mer än tiodubblats. Bara i år har den genomsnittliga hastigheten i landet ökat med över 20 procent och ligger nu på 23,7 Mbit/s. Men fortfarande är skillnaderna stora beroende på var i landet man bor. Publicerad 2016-07-18.

Högst hastighet för att ta emot data har Gotlands län med 28,9 Mbit/s, vilket är en ökning med 42 procent från förra årets 20,4 Mbit/s. På andra plats kommer Västernorrlands län som även står för den största procentuella ökningen och gick från 18,8 Mbit/s 2015 till 28,8 Mbit/sek 2016. På tredje plats kommer förra årets etta Stockholms län med 27,6 Mbit/s mot förra årets 23,2 Mbit/s. På jumboplatserna hamnar Blekinge och Kronobergs län som är de enda län med en genomsnittlig hastighet under 20 Mbit/s. Blekinge med en snitthastighet på 15,3 Mbit/s och Kronoberg med 19,8 Mbit/s.