Öppna data – En omvärldsanalys med nulägesstatus

Vad är aktuell status för öppna data i världen idag? Det framkommer i en rapport från Internetstiftelsen som författats av frilansjournalisten Anders Frick. Publicerad 2016-06-21.

Rapporten lyfter dels fram exempel från internationella föregångsland såsom Storbritannien, Danmark och Finland, dels nationella exempel från bland annat Helsingborg, Örebro och Stockholm – några av kommunerna i framkant.