Plug in Your Network

Antalet sofistikerade informella nätverk ökar i takt med att de har en allt större inverkan på innovation och kunskapsdelning i internetsamhället. Publicerad 2017-11-11.

De bygger på mekanismer för produktivt idéutbyte som observerades i Silicon Valley redan innan Internet växte fram, med anor från de första samhällena i mänsklighetens historia för 10 000 år sedan.