Programmering och digital kompetens – Lärarhandledning

Den här handledningen lyfter programmering som en del av digital kompetens. Den ger dig tips och förslag på hur du med stöd av innehållet i lektionsbanken Digitala lektioner kan arbeta med programmering och digital kompetens i flera olika ämnen i klassrummet. Publicerad 2022-04-06.

Handledningen har tre delar. Första delen presenterar lektionsbanken Digitala lektioner; vad den innehåller och hur den är uppbyggd. Andra delen fokuserar på olika perspektiv av begreppet programmering: vad programmering är, på vilket sätt programmering är en viktig kunskap för eleverna att tillägna sig och en översiktlig genomgång av några termer kopplade till programmering. Efter varje avsnitt i andra delen finns frågor som du kan använda för reflektion på egen hand eller tillsammans med kollegor. I den tredje och avslutande delen finns förslag på hur du kan använda Digitala lektioners programmeringslektioner i klassrummet.