PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. Den här rapporten redovisar tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober 2017. Publicerad 2018-04-05.

Tillgången till fast bredband och telefoni, det vill säga tillgång till bredband och telefoni för hushåll och arbetsställen, redovisas i första delen av rapporten. I den andra delen av rapporten redovisas yttäckningen och utbyggnaden av mobilt bredband och mobiltelefoni.