Rätt väg till lyckad e-handel

Den här internetguiden är en handbok i e-handel som är orienterande och pekar på de områden som är viktiga att känna till för dig som handlar eller bedriver handel på nätet. Publicerad 2011-05-26.

Internetguiden består av två delar. Den första beskriver e-handeln ur konsumentperspektiv. Varför är det en bra idé att handla på nätet, finns det risker med det och vilka rättigheter har jag? Den andra delen belyser e-handeln ur entreprenörsperspektiv. Steget från konsument till att sätta upp en egen rörelse baserad på e-handel är litet och minskar ytterligare tack vare den här praktiska guiden.