Skolbarnen och internet 2018

Skolan har en stor och viktig utmaning framför sig för att alla barn ska få likvärdig digital kompetens och spelar en avgörande roll för att utveckla elevers medvetna användning av internet. Detta är ett arbete vi på Internetstiftelsen ständigt jobbar för att stödja, bland annat genom den här undersökningen. Publicerad 2018-11-16.

Skolbarnen och internet 2018 visar att många svenska elever får undervisning i digital kompetens, såsom källkritik, skydd mot kränkningar på nätet och programmering. Den svenska skolan har alltså kommit igång med arbetet med digital kompetens enligt den nya läroplanen. Tyvärr visar rapporten också att undervisningen inte når alla.

Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018 om inget annat anges. Svenskarna och internet är en årlig undersökning som ursprungligen genomfördes av World Internet Institute, men sedan år 2010 står Internetstiftelsen som huvudman.