Sökes: En teknisk lösning på ondskans problem

Ska internetoperatörerna filtrera bort innehåll – censurera nätet – för användarna? Varje demokrat har ett spontant svar på den frågan. Saken visar sig dock, vid närmare betraktande, vara mer komplicerad än man först kan tro. Publicerad 2011-05-26.

Filtrering är kanske det ingripande på internet som i dag behöver uppmärksammas mest, vilket Anders R Olsson gör i denna guide.