Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Detta är huvudrapporten i undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Undersökningen har genomförts av Begripsam med vetenskapligt stöd från KTH. Publicerad 2018-02-12.

Den har finansierats av Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och med egna medel från Begripsam samt stort ideellt engagemang från kontaktpersoner i föreningar och organisationer som hjälpt oss med att förmedla information om undersökningen. Frågor och svarsalternativ har utarbetats av medlemmar i föreningen Begripsam. Undersökningen kompletterar den officiella statistiken om vad svenskar gör på internet och hur de tycker smarta telefoner, datorer och surfplattor fungerar. De personer som deltagit i undersökningen har olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.