Svenskarnas användning av sociala medier 2015

Detta är ett försläpp från Internetstiftelsens årliga rapport ”Svenskarna och internet 2015” och handlar om svenskarnas användning av sociala medier. Facebook är fortfarande det sociala nätverk som dominerar men bildbaserade nätverk som Instagram och Snapchat får allt större spridning, särskilt bland de unga. Publicerad 2015-10-05.

Twitter och LinkedIn används av en av fem internetanvändare. Men ännu är det traditionell e-post och korta snabbmeddelanden som dominerar den dagliga kommunikationen på internet. Undersökningen omfattar 3 000 intervjuade personer från 12 år och uppåt.