Teknik och digital kompetens – Lärarhandledning

Handledningen visar hur kunskap om digital teknik är en del av den digitala kompetens alla behöver. Handledningen lyfter flera perspektiv och ingångar till att undervisa i teknik på ett sätt som stärker elevernas digitala kompetens. Publicerad 2022-04-06.

Teman och lektionsförslagen i handledningen har främst fokus på den digitala teknikens historia, hur digitaliseringen uppstod samt digital säkerhet. Vill du läsa mer om digitaliseringens påverkan på individ och samhälle eller om programmering kan du göra det i handledningarna till ämnesområdena Digitalisering samt ProgrammeringDigitala lektioner.

Den inledande delen av handledningen är en beskrivning av vad lektionsbanken Digitala lektioner innehåller och hur den är uppbyggd. Andra delen handlar om varför den digitala teknikens historia är en del av digital kompetens, den belyser några aspekter av digital säkerhet samt resonerar kring varför det är kunskap barn och unga behöver ha. I anslutning till innehållet i andra delen finns förslag på frågeställningar som du kan använda för reflektion på egen hand eller tillsammans med kollegor. Handledningens avslutande del ger förslag på teman – för undervisning eller fördjupning – kopplade till teknik och digital kompetens. Där finns tips på lektioner från Digitala lektioner samt förslag på hur du kan arbeta med teknik och digital teknik som en del av den digitala kompetensen i klassrummet.