The World Internet Project International Report 7th Edition

Hur påverkar internet oss? Det ger den här rapporten en internationell bild av. Undersökningen har genomförts under 13 år och spänner över 30-talet länder från hela världen. Publicerad 2016-12-17.

Några av huvudområdena i den här rapporten är: politik och internet, internet och sociala relationer och medieanvändningen.