The World Internet Project International Report 8th Edition

Hur påverkar internet oss? Det ger den här rapporten en internationell bild av. Undersökningen har genomförts under 14 år och spänner över ett trettiotal länder över hela världen. Publicerad 2018-01-05.

Några av huvudområdena i den här rapporten är: politik och internet, internet och sociala relationer och medieanvändningen.