Tillhandahållande av Tor-noder – rättsliga aspekter

Journalistförbundet har tillsammans med Internetfonden drivit ett projekt för att utreda de straffrättsliga aspekterna av att stötta anonymiseringsverktyget Tor. Publicerad 2016-12-21.

Anonymiseringsverktyget Tor är ett sätt för journalister att skydda sina källor digitalt. Det används också för att surfa på internet i länder där yttrandefriheten på nätet är beskuren.

Tor bygger på ideella krafter och behöver stöd till sin verksamhet. Men frågan om att stötta Tor är inte okontroversiell eftersom nätverket även används av personer som begår brott på nätet. Rapporten är skriven av juristen Paulina Rehbinder.