Unga kvinnor och IT (2016)

I juli 2016 släppte vi på Internetstiftelsen tillsammans med ett flertal andra organisationer rapporten ”Unga kvinnor och IT”, en undersökning som fångar unga kvinnors attityder till IT-branschen. Det är andra gången vi gör undersökningen och 2016 års rapport visar på försiktigt positiva resultat.

Årets undersökning av Unga kvinnor och IT vittnar om både hopp till förändring och fortsatt nedslående svar:

Jämförelser från förra årets rapport:

  • Andelen kvinnor som intresseras sig för en karriär inom IT ökat från 36 till 48 procent jämfört med föregående år.
  • Andelen svarande som känner att information/reklam för IT-jobb och IT-utbildningar är riktade till dem har ökat från 4 till 8 procent.
  • Andelen svarande som anser sig ha sämre karriärmöjligheter inom IT än män har minskat från 50 till 48 procent.
  • Andelen svarande som uppger att de inte jobbar med IT idag, men som skulle kunna tänka sig att göra det har ökat från 36 till 38 procent.

Nya frågor för i år i rapporten:

  • Mer än var femte ung kvinna har upplevt en positiv förändring i sin syn på IT under det senaste året (21%).
  • 29 procent av de svarande känner till något initiativ som uppmuntrar unga kvinnor att arbeta med IT och teknik (till exempel Teklafestivalen, Women in Tech och Tjejer kodar.)
  • 29 procent av respondenterna svarar att de inte studerar IT i dag men att de skulle kunna tänka sig att göra det.
  • 68 procent tycker att IT-undervisning ska ingå i grundskolan.
  • 44 procent svarar att en avskrivning av studieskulder i samband med valet av en IT-utbildning (som Digitaliseringskommissionen föreslagit) skulle påverka deras beslut att välja den utbildningen.