Unga kvinnor och IT (2016)

I juli 2016 släppte vi på Internetstiftelsen tillsammans med ett flertal andra organisationer rapporten ”Unga kvinnor och IT”, en undersökning som fångar unga kvinnors attityder till IT-branschen. Det är andra gången vi gör undersökningen och 2016 års rapport visar på försiktigt positiva resultat. Publicerad 2016-07-01.

Årets undersökning av Unga kvinnor och IT vittnar om både hopp till förändring och fortsatt nedslående svar:

Jämförelser från förra årets rapport:

  • Andelen kvinnor som intresseras sig för en karriär inom IT ökat från 36 till 48 procent jämfört med föregående år.
  • Andelen svarande som känner att information/reklam för IT-jobb och IT-utbildningar är riktade till dem har ökat från 4 till 8 procent.
  • Andelen svarande som anser sig ha sämre karriärmöjligheter inom IT än män har minskat från 50 till 48 procent.
  • Andelen svarande som uppger att de inte jobbar med IT idag, men som skulle kunna tänka sig att göra det har ökat från 36 till 38 procent.

Nya frågor för i år i rapporten:

  • Mer än var femte ung kvinna har upplevt en positiv förändring i sin syn på IT under det senaste året (21 %).
  • 29 procent av de svarande känner till något initiativ som uppmuntrar unga kvinnor att arbeta med IT och teknik (till exempel Teklafestivalen, Women in Tech och Tjejer kodar.)
  • 29 procent av respondenterna svarar att de inte studerar IT i dag men att de skulle kunna tänka sig att göra det.
  • 68 procent tycker att IT-undervisning ska ingå i grundskolan.
  • 44 procent svarar att en avskrivning av studieskulder i samband med valet av en IT-utbildning (som Digitaliseringskommissionen föreslagit) skulle påverka deras beslut att välja den utbildningen.