Ungas integritet på nätet

Integritet handlar till stor del om att känna efter var ens egna gränser går. Vad är jag beredd att dela med mig? Var går just min gräns? Att prata med barn och unga om integritet och gränser handlar inte om att sätta upp de här gränserna åt dem, utan om att vägleda dem så att de kan fatta mer medvetna beslut. Publicerad 2016-05-19.

Guiden vänder sig till föräldrar, syskon, lärare eller fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och unga i att ta hand om sig själva – både offline och online.

Du lär dig:

  • Vad integritet på nätet kan betyda för unga.
  • Hur du kan tänka som vuxen när du pratar med unga om integritet på nätet.
  • Hur du som vuxen kan hjälpa unga att sätta gränser.
  • Vad Barnkonventionen säger om ungas rätt till integritet.

Guiden är producerad i samarbete med Barnens Rätt i Samhället (BRIS).