Vad får man säga på nätet?

Den här kortguiden innehåller de vanligaste brottsrubriceringarna samt tolv ofta förekommande frågor om yttrandefrihet.

Vill du lära dig mer om din yttrandefrihet, dess möjligheter och begränsningar, läser du internetguiden ”Yttrandefrihet på nätet” av Nils Funcke.