Källskydd och meddelarfrihet

Sveriges grundlag har ett särdeles starkt skydd för journalister, källor och deras kommunikation.

Källskydd, som också kallas tystnadsplikt, innebär att den person eller entitet (exempelvis en redaktion) som har tagit emot en uppgift eller ett tips inte får avslöja den uppgiftslämnare som vill vara anonym. Det är straffbart för den som tagit emot en sådan anonym uppgift att avslöja källan.

Det är viktigt att du som uppgiftslämnare uppger att du vill vara anonym, om så är fallet. Om du vid ett senare tillfälle av någon anledning vill röja din identitet, kan du självklart göra det.

Viktigt att veta är att källskyddet inte gäller vid grova tryckfrihetsbrott som spioneri, högförräderi och grov befattning med hemlig uppgift. I fall som dessa kan journalister genom domstolsbeslut tvingas att uppge sina källor.