Bredbandskollen – Surfhastighet i Sverige 2008-2016

Rapporten är en sammanställning och analys av över 147 miljoner mätningar med Bredbandskollens webbverktyg under åren 2008-2016. Av dessa har 128 miljoner gjorts i Sverige. Publicerad 2017-03-03.

Genomsnittlig hastighet för att ta emot data i webben 2016 var 59 Mbit/s, vilket var en fördubbling på tre år. 2013 var hastigheten 29 Mbit/s. Genomsnittlig hastighet för att skicka data 2016 var 35 Mbit/s, vilket var mer än en fördubbling på tre år. 2013 var hastigheten 14 Mbit/s.