E-post att lita på

Den här internetguiden går igenom olika hot och visar vad du kan göra för att skydda din e-post. Det finns lättanvända tekniker som gör e-posten tillförlitligare. Publicerad 2011-05-26.

Guiden vänder sig i första hand till dig som ansvarar för e-posttjänsten på ett litet eller medelstort företag, men även en vanlig användare kan ha nytta av att läsa den.