Spärrar och gräddfiler – om nätneutralitet på internet

Debatten om nätneutralitet är i allra högsta grad levande, både i Sverige och utomlands. Som internetanvändare är det därför viktigt att förstå vad nätneutralitet är, eftersom den är så starkt kopplad till hur vi kan använda internet. Publicerad 2013-02-21.

Begreppet nätneutralitet handlar i grund och botten om hur internet ska fungera och i vilken utsträckning din internetleverantör påverkar de tjänster och program du använder på nätet. Den här guiden förklarar vad trafikstyrning är, varför det används och hur det inverkar på konsumenter och samhälle. Den tänkta läsaren av guiden är den genomsnittliga internetanvändaren. För begriplighetens skull är många av de tekniska förklaringarna därför förenklade.